Aj pri upratovaní možno nikoho nenapadne, že aj v tomto obore existuje mnoho postupov a pravidiel ako správne a profesionálne postupovať.

Práca s dezinfekčnými prípravkami alebo ničenie škodcov nie je jednoduchá záležitosť, ktorá by si nevyžadovala profesionálny prístup.

Ak chcete dosahovať MAXIMÁLNE výsledky, musíte sa neustále vzdelávať.

Certifikát o odbornej príprave na prácu s dezinfekčnými prostriedkami je dôkazom, že naša spoločnosť MINORITAS je postavená na odbornom prístupe ku klientom.


Certifikát náhľad

Dôležité aspekty tohoto vzdelávania boli nielen právne rámce, ale predovšetkým samotný výkon (technologické postupy) a to:

Toxikológia
Dezinfekcia a dezinsekcia - technologiké postupy
Deratizácia

© 2021 Minoritas s.r.o., Nitra, web: fg Ateliér Trnava