Náša spoločnosť, ktorá sa zaoberá upratovacími službami je sociálny podnik. V čom sa lýši klasická spoločnosť od tohoto typu firmy?

Podrobnosti a úplne vysvetlenie problematiky sa dozviete na portály podnikajte.sk

Dozviete sa tam:

O legislatívnej úprave sociálnych podnikov

Čo je sociálny podnik?

V čom sa líšia bežný a sociálny podnik?

Čo je sieťovanie sociálnych podnikov?

Kto môže byť registrovaným sociálnym podnikom?

Aké sú druhy registrovaných sociálnych podnikov?

Podrobnosti a kompletný článok najdete na portály podnikajte.sk na URL adrese https://www.podnikajte.sk/pravne-formy/socialny-podnik-socialna-ekonomika

© 2021 Minoritas s.r.o., Nitra, web: fg Ateliér Trnava