Článok na portály podnikajte.sk plný užitočných informácií. Článok dáva odpovede na mnoho otázok z oblasti zamestnávania zdravotne znevýhodenených občanov. V článku Norberta Senešiho sa dozviete:

Obsah článku:

Ktorí zamestnávatelia musia zamestnávať zdravotne postihnutých.
Ktorí zamestnanci sa započítavajú do počtu zamestnancov pre výpočet povinného podielu zamestnávania zdravotne postihnutých.
Koľko zdravotne postihnutých zamestnancov je potrebné zamestnávať?
Náhradné plnenie namiesto zamestnávania zdravotne postihnutých.
Za koľko je potrebné nakúpiť na započítanie zdravotne postihnutého občana.
Osobitný odvod – platí sa, ak si podnikateľ nesplní povinnosť iným spôsobom.

Kompletný článok nájdete tu

© 2021 Minoritas s.r.o., Nitra, web: fg Ateliér Trnava