Prinášame vám článok a názor predsedu Aliancie pre sociálnu ekonomiku  Branislava Ondruša (publikované denník PRAVDA 25.06.2020). 

V článku sa dozviete:

Prečo je sociálny podnik efektívny?  Sociálny podnik nie je charita. Pre štát má veľmi veľký význam. Prináša reálne miesta pre znevýhodnených ľudí.

Náša spoločnosť, ktorá sa zaoberá upratovacími službami je sociálny podnik. V čom sa lýši klasická spoločnosť od tohoto typu firmy?

Podrobnosti a úplne vysvetlenie problematiky sa dozviete na portály podnikajte.sk

Aj pri upratovaní možno nikoho nenapadne, že aj v tomto obore existuje mnoho postupov a pravidiel ako správne a profesionálne postupovať.

Práca s dezinfekčnými prípravkami alebo ničenie škodcov nie je jednoduchá záležitosť, ktorá by si nevyžadovala profesionálny prístup.

© 2021 Minoritas s.r.o., Nitra, web: fg Ateliér Trnava