Aj pri upratovaní možno nikoho nenapadne, že aj v tomto obore existuje mnoho postupov a pravidiel ako správne a profesionálne postupovať.

Práca s dezinfekčnými prípravkami alebo ničenie škodcov nie je jednoduchá záležitosť, ktorá by si nevyžadovala profesionálny prístup.

Náša spoločnosť, ktorá sa zaoberá upratovacími službami je sociálny podnik. V čom sa lýši klasická spoločnosť od tohoto typu firmy?

Podrobnosti a úplne vysvetlenie problematiky sa dozviete na portály podnikajte.sk

© 2021 Minoritas s.r.o., Nitra, web: fg Ateliér Trnava